GÜVERCİNADA’NIN SONBAHAR GÜZELLERİ AÇMAYA BAŞLADI / KUŞADASI VE ÇEVRESİ

GÜVERCİNADA’NIN SONBAHAR GÜZELLERİ AÇMAYA BAŞLADI

Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği - Ekodosd Paylaşımı;Biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası’nda; kent sınırlarından başlayarak, Milli
Parka kadar uzanan coğrafyada, Akdeniz Bitki Örtüsü’nün nadir örnekleri yer almaktadır. Kent içinde kalan doğal alanlarda bile endemik ve önemli birçok bitki örneğini görmek mümkündür.
Kuşadası Tülüşahı ve Kıyı Sarımsağı gibi endemik türleri barındıran Güvercinada Kalesi’nde, Kasım ayında çiçeklerini açmaya başlayan Karanergis, Göçgöç ve Kurbağa çiçeği olarakda bilinen Sternbergia lutea (L.) bu nadir türlerden biridir.
Karanergisler, Güvercinada Kalesi’nde, gösterişli sarıçiçekleriyle görenlerin hemen dikkatini çekmektedir.
Kent içinden başlayan ve doğal alanlara büyük bir hızla yayılan yapılaşmalarla, son 30 yılda önemli birçok bitkinin yaşam alanı kaybedilmiştir. Bugün kent içindeki doğal kalmış alanlarda yaşamını sürdüren nadir bitki ve anıtsal nitelik taşıyan ağaçların varlığı çok önemlidir. Ortak mirasımız olan bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması, ilgili ve yetkili kurumların işbirliği, bu kentte yaşayan insanların duyarlılığıyla mümkün olacaktır.
Samire AYDEMİR’in, Danışmanlığını Prof. Dr. Ali ÇELİK’in yaptığı, EKODOSD’un destek verdiği, “Kuşadası Kent Florası” adlı tez çalışmasında yer alan “ Hızlı bir şekilde göç alması nedeniyle konut ihtiyacının arttığı ilçede, yoğun bir kentleşme söz konusudur. Bu kentleşme sonucu bitkilerin doğal yaşam alanı yok olmaya başlamış; bu da bazı türlerin varlığını tehdit altına almıştır. Yapılacak olan kentsel dönüşüm projeleri için çalışmamız bir veri tabanı niteliğindedir. Çalışmamızda endemik bitkiler ve tehlike kategorileri verilmiştir. Bu verilere dayanarak koruma önlemlerinin alınması ekolojik dengenin bozulmaması yönünden büyük önem arz etmektedir. Çalışmamız bundan sonra yapılacak bitki ile ilgili diğer çalışmalarda yararlanılacak bir eser niteliğindedir.” tespitleri çok önemlidir.


Güvercınada's autumn beauties started to open
Ecosystem Conservation And Nature Lovers Association - Ecodosd Sharing;
Kusadasi, which has rich resources in terms of biological diversity; Starting from the city borders to the National Park, there are rare examples of the Mediterranean Vegetation. Even in natural areas within the city, it is possible to see many endemic and important plant specimens.
At the Castle of Güvercinada, which hosts endemic species such as Kuşadası Tülüşahı and Coastal Garlic, Sternbergia lutea (L.), also known as Karanergis, Göçgöç and Frog flower, is one of these rare species.
Karanergisler, Güvercinada Castle, flashy yellow flowers immediately attracts the attention of those who see.
Starting from the city and spreading to natural areas at a rapid pace, the living space of many important plants has been lost in the last 30 years. Today, the existence of rare plants and monumental trees is very important. Preserving these values, which are our common heritage, to future generations, cooperation of relevant and competent institutions will be possible with the sensitivity of the people living in this city.
Prof. Dr. Samire AYDEMİR, Dr. Ali ÇELİK, supported by EKODOSD, “Kuşadası City Flora tez in his thesis“ Due to the rapid migration of housing needs increased due to the district, there is an intensive urbanization. As a result of this urbanization, the natural habitat of the plants began to disappear; this has threatened the existence of some species. Our study is a database for urban transformation projects. In this study, endemic plants and hazard categories are given. Based on these data, it is very important to take protection measures in order not to disturb the ecological balance. Our study is a work that will be used in other studies related to the plant to be made after that. ”Determinations are very important.

Bu yazı blog counter kez görüntülenmiştir.
Söz Sizde -Sizlerinde mutlaka Kuşadası'nın doğal güzelleri için söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. -Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİMİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder