KUŞADASI TRAFİĞİNDE TEK YÖN UYGULAMASI / KUŞADASI VE ÇEVRESİ

KUŞADASI TEK YÖN UYGULAMASI GÜZERGAH PLANI VE BAĞLANTI NOKTALARI

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmaları kapsamında Kuşadası'nın trafiğinde tek yön uygulamasına geçileceği duyuruldu. Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde
yaşanan trafik yoğunluğunu ve otopark sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan Tek Yön Trafik Uygulaması Kuşadası'nda  22 Mart 2020 tarihinde başlayacak. Bu uygulama Kuşadası trafiğine yarar sağlayacak mı? Sorun çözülecek mi? Hepimiz yaşayıp göreceğiz. Aşağıda Kuşadası trafiğinde uygulanacak tek yön uygulamasının güzergah haritalarını görebilirsiniz.Kuşadası Tek Yön Uygulaması Güzergah Planı

Fotoğraflara tıklayarak büyütebilirsiniz...

Kuşadası Tek Yön Uygulaması Güzergah Bağlantı Noktaları

TEMEL AMAÇ
Uygulamanın temel amacı ana arterlerde trafiğin akıcı bir şekilde yürümesi sağlanarak kent merkezine yayalar ve bisikletler için daha konforlu ve çevreci bir ulaşım sistemi oluşturmak olduğu duyuruldu.

TRAFİK SAKİNLEŞTİRME PROJESİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Kuşadası kent merkezinde uzun yıllardır trafik sıkışıklığı ve otopark sorunu yaşamaktadır. Bu durum ise Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası büyük bir dezavantaj teşkil etmektedir. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Kuşadası'nda da geçmiş dönemlerde  imar politikaları ve yapılaşma kent merkezinde yeni yollar açmaya olanak vermemektedir. Bu nedenle mevcut yolları ve güzergahları yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından trafik sakinleştirme projesi hazırlanmıştır. Proje özellikle yaz aylarında kentin ana arterleri olan Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşayan trafik yoğunluğunu ve otopark sorununu ortadan kaldırarak turizm ve çevre açısından daha yaşanılabilir kent  yaratma hedefi taşımaktadır. Temel amacı ana arterlerde trafiğin akıcı bir şekilde yürütülmesini sağlayarak kent merkezinde yayalar ve bisikletler için daha konforlu ve çevreci bir ulaşım sistemi oluşturmaktadır.

KUŞADASI'NDA TRAFİK SAKİNLEŞTİRME PROJESİNİN FAYDALARI

YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK DÜZENİ
Tek yön uygulaması ile kaldırımların genişletilmesi, Mevcut otopark alanlarının %45 oranında artması, trafikte harcanan surenin azalması, projelendirilen tüm güzergahlarda bisiklet yolları oluşturulması, yaya öncelikli trafik düzeni ile başta yaşlılar, engelliler, bebekli kadın ve çocuklar olmak üzere yaya güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması öngörülüyor

%45 OTOPARK ALANI ARTIŞI
Atatürk Bulvarı üzeri halen çift taraflı olarak 450 araçlık yol boyu otopark bulunmaktadır. Candan Tarhan Bulvarı üzerinde ise  683 adet çift taraflı yol boyu otopark bulunmaktadır Hani hazır durumda iki cadde üzerinde toplamda 1.133 adet yol boyu otopark mevcuttur. Atatürk Bulvarı üzerinde Kara tarafında 363 adet yol boyu otopark projelendirilmiştir. Canandan Tarhan Bulvarı üzerinde ise yol boyu otopark 341 adet ve Tek yön olmasından dolayı terk edilen yol alanında 940 kaldırıma dik olmak üzere toplamda 1281 adet otopark planlanmıştır. Toplamda 2 Cadde üzerinde 1644 adet otopark projelendirilmiştir. Proje toplamında %45 otopark sayısı artışı sağlanmaktadır.

15-18 YIL SORUNSUZ HİZMET VERECEK SİSTEM
Yapılan sayımlar ve simülasyonlar ile projenin uygulanması durumu; Araç sahipliğinin artmasına rağmen önümüzdeki 15-18 yıl Kuşadası Kent Merkezindeki trafik sirkülasyonun sorunsuz şekilde hizmet vereceği öngörülmektedir. Her iki yön alternatifi içinde simülasyonlar yapılmıştır. Bu simülasyonlarda sahil kuzey güney yönünde Candan Tarhan Bulvarı ise güney kuzey yönünde tek yön olarak akıcılığı sağlandığı görülmüştür Aksayan noktalar proje değişikliği ile revize edilmiştir. Yaz trafiğini de dikkate alarak güzergah kapasitesinin %75 - %80 seviyesine gelinceye kadar (15-18 yıl süre ile) sistemin sorunsuz olarak hizmet vereceği simüle edilmiştir

TİCARİ YAŞAM CANLANACAK
Sahil Bandını içine alan Atatürk Bulvarını da kapsayacak uygulama ile kent merkezinin denizle  bütünleşmesi sağlanacak. Böylece Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası sahil bandında yürümek ve alışveriş yapmak daha kolay bir hale gelecek. Bu durum ise Kuşadası esnafına rahat bir soluk aldıracak. Uzun vadede ise tek yön uygulamasının yaşama geçirildiği tüm cadde ve sokaklarda oluşturulacak bisiklet yolları ile bisiklet alternatif ve çevreci bir araç olarak ulaşıma dahil edilecek.

KUŞADASI ONE WAY APPLICATION ROUTE PLAN AND CONNECTION POINTS
As part of the joint efforts of Kuşadası Municipality and Aydın Metropolitan Municipality, it was announced that one-way application will be implemented in the traffic of Kuşadası. On Atatürk Boulevard, İnönü Boulevard and Adnan Menderes Boulevard The One Way Traffic Application, which aims to eliminate the traffic density and the parking problem, will start on 22 March 2020 in Kuşadası. Will this application benefit Kusadasi traffic? Will the problem be solved? We will all live and see. You can see the route maps of the one-way application to be applied in Kuşadası traffic above.

BASIC OBJECTIVE
It was announced that the main purpose of the application was to create a more comfortable and environmentally friendly transportation system for pedestrians and bicycles to the city center by ensuring that the traffic flows smoothly in the main arteries.
It has been experiencing traffic jams and parking problems for many years in the city center of Kuşadası. In this case, one of Turkey's most important tourism regions and thousands of domestic and foreign tourists every year welcomes Kusadasi poses a big disadvantage. As in many parts of the world, in Kuşadası, zoning policies and construction in the past do not allow to open new roads in the city center. Therefore, the need to rearrange existing roads and routes has emerged. Accordingly, a traffic calming project has been prepared by Aydın Metropolitan Municipality and Kuşadası Municipality. The project aims to create a more livable city in terms of tourism and environment by eliminating the traffic density and parking problem on Atatürk Boulevard, İnönü Boulevard, Adnan Menderes Boulevard, which are the main arteries of the city, especially in the summer months. Its main purpose is to ensure a smooth flow of traffic in the main arteries, creating a more comfortable and environmentally friendly transportation system for pedestrians and bicycles in the city center.

WHY WAS NEEDED FOR THE TRAFFIC RESIDENTIAL PROJECT?

It has been experiencing traffic jams and parking problems for many years in the city center of Kuşadası. In this case, one of Turkey's most important tourism regions and thousands of domestic and foreign tourists every year welcomes Kusadasi poses a big disadvantage. As in many parts of the world, in Kuşadası, zoning policies and construction in the past do not allow to open new roads in the city center. Therefore, the need to rearrange existing roads and routes has emerged. Accordingly, a traffic calming project has been prepared by Aydın Metropolitan Municipality and Kuşadası Municipality. The project aims to create a more livable city in terms of tourism and environment by eliminating the traffic density and parking problem on Atatürk Boulevard, İnönü Boulevard, Adnan Menderes Boulevard, which are the main arteries of the city, especially in the summer months. Its main purpose is to ensure a smooth flow of traffic in the main arteries, creating a more comfortable and environmentally friendly transportation system for pedestrians and bicycles in the city center.

THE BENEFITS OF THE TRAFFIC RECOVERY PROJECT IN KUŞADASI

PEDESTRIAN PRIORITY TRAFFIC ORDER
With the one-way application, it is envisaged to expand the sidewalks, to increase the existing parking areas by 45%, to decrease the time spent in traffic, to create bicycle roads on all the projected routes, to ensure the highest level of pedestrian safety, especially for the elderly, the disabled, women with babies and children.

45% PARKING AREA INCREASE
There is still a double-sided parking lot for 450 vehicles on Atatürk Boulevard. On Candan Tarhan Boulevard, there are 683 double-sided road-long parking lots. There are 1,133 road-long parking lots on two streets. 363 road-long parking lots have been designed on the Atatürk Boulevard on the land side. On Canandan Tarhan Boulevard, there are 341 car parks along the road and a total of 1281 car parks have been planned in the abandoned road area, perpendicular to 940 pavements. A total of 1644 parking lots have been designed on 2 streets. The total number of parking lots is increased by 45%.

SYSTEM TO PROVIDE 15-18 YEARS WITHOUT PROBLEMS
The implementation of the project with the counts and simulations made; Despite the increase in vehicle ownership, traffic circulation in Kuşadası City Center is expected to serve smoothly in the next 15-18 years. Simulations were made in both directions. In these simulations, Candan Tarhan Boulevard in the direction of the north-north direction was observed to have provided fluency as one direction in the south-north direction. Aksayan spots were revised with the project change. Taking into account the summer traffic, it is simulated that the system will serve without any problems until the route capacity reaches 75% - 80% (for 15-18 years).

COMMERCIAL LIFE WILL COME
Integration of the city center with the sea will be ensured by the application, which will also include Atatürk Boulevard, which includes the Beach Band. Thus, one of Turkey's most important tourism city to walk and shop in Kusadasi coastal strip will become easier. This situation will give a comfortable breath to the tradesmen of Kuşadası. In the long term, bicycles will be created on all streets and streets where one-way practice is implemented, and bicycles will be included in transportation as an alternative and environmentalist vehicle.


Bu yazı blog counter kez görüntülenmiştir.
Söz Sizde -Sizlerinde mutlaka Kuşadası trafiği için söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. -Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİMİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler

1 yorum:

  1. Tek yön uygulamasını beğenen kimse yok adada. Belediyenin yaptığı işleri beğenen de yok. Eski salı pazarına yapılan yol bile halen vatandaşlar tarafından sövülerek geçiliyor. Nasıl belediyedir, nasıl yönetimdir çözebilmiş değilim. Halkın sesini dinlemeden, görüşlerini almadan iş görüyorlar. Halkın arasına karışın da biraz bizi dinleyin.

    YanıtlaSil