KEGEV M.SUNULLAH ARISOY ŞİİR ÖDÜLÜ 2013 / KUŞADASI EĞİTİM VE GELİŞTİRME VAKFI ŞİİR ÖDÜLÜ

"KEGEV" Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı
M. Sunullah ARISOY 2013 Şiir Ödülü
01 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yayımlanan ve daha önce ödül almamış,şiir kitapları ya da kitap oylumundaki (en az 15 şiirden oluşan) şiir dosyaları ile ödüle adayolunabilir. Ödüle katılan yapıtlar arasında, seçici kurul değerlendirmelerinin bitimi olan15.04.2013 ‘ e kadar herhangi bir ödül kazanan yapıt değerlendirme dışı kalacaktır.

KEGEV’ in düzenlediği ve ilki 1996 ‘da verilen M. Sunullah ARISOY ödülü, bu yıl da şiir dalında verilecek.

M. Sunullah ARISOY’ un Türkçeye gösterdiği özen ve emek göz önüne alınarak, ödüle katılacakyapıtların değerlendirilmesinde Türkçeye özen, belirleyici ölçüt olacaktır.

KATILMA KOŞULLARI
1. 01 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yayımlanan ve daha önce ödül almamış,şiir kitapları ya da kitap oylumundaki (en az 15 şiirden oluşan) şiir dosyaları ile ödüle adayolunabilir. Ödüle katılan yapıtlar arasında, seçici kurul değerlendirmelerinin bitimi olan15.04.2013 ‘ e kadar herhangi bir ödül kazanan yapıt değerlendirme dışı kalacaktır.
2.Son başvuru tarihi 31 Aralık 2012’tür.
3. Ödüle katılacak kitap ya da dosyanın 6 örneğinin katılımcı ya da onun yetkili kıldığıyayınevi tarafından bir başvuru dilekçesi eşliğinde, özgeçmiş ve iletişim bilgileriyle birlikte, eldenya da posta ile aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir.
M.SUNULLAH ARISOY ÖDÜLÜSüleyman Demirel Bulvarı No:31Kuşadası Ticaret Odası BinasıNo:1 Kuşadası - AYDIN
4. Seçici Kurul: Burhan GÜNEL, Hidayet KARAKUŞ, Ayten MUTLU ve Ahmet ÖZER veHalim YAZICI’dan oluşmaktadır.
5.Ödül, 3.000 ( üç bin ) TL.’dir ve kazanan yapıtın sahibine, 03.05.2013 tarihinde,Kuşadası’nda düzenlenecek tören sırasında bir plaket ile birlikte verilecektir.
6.Ödül bölüştürülmeyecektir.
7.Ödüle KEGEV Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul üyeleri aday olamazlar.

M. SUNULLAH ARISOY ŞİİR ÖDÜLÜ SEKRETERLİĞİ:
Şadiye EVGİN : KEGEV Müdürü 0 506 545 01 88 www.kegev.org kegev.net@hotmail.com - sadiyeevgin@hotmail.com
Zerrin BORATAV BAĞÇİVAN: Eşgüdüm Sorumlusu 0 542 675 40 03 zerrinbagcivan@hotmail.com

Kaynak : www.kegev.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme