DAVUTLAR TARİHİ (KUŞADASI DAVUTLAR TARİHİ)

Batı anadolu’da bulunan Davutlar,iklim ve doğal zenginlikleri nedeniyle ilk çağlardan beri çeşitli uygarlıkların varlıklarını sürdürdükleri yer olmuştur.Yapılan araştırmalar yöremiz ve güney batı ege kıyılarının en eski halklarının Karialılar ve Lelegler olduğunu ortaya koymuştur.M.Ö 2000’li yıllarda Hitit hakimiyeti Ege Kıyıları ve yöremize kadar uzanır.Buradaki halkların Hitit baskısıyla Ege Adalarını gecerek orada Miken Uygarlığını yarattığı bilinmektedir.M.Ö 1220 ‘ yıllarından itibaren Kavimler Göçü’nün etkisiyle Batı Ege Kıyı’larına Yunanistan’dan ve Ege Adaları’ndan İon Toplulukları gelmiştir.İonlar buradaki Karia Halkı ile egemenlik mücadelesi vererek ,yöremize egemen olmuşlardır.


Davutlar’ın bulunduğu yöre İonlar tarafından her bakımdan önemli bir alandır.Davutlar’a yakın EFES,MİLET,PRİEN,PİGALE ANİA kenleri siyasi ve ticari bakımdan dolayı bu yöreyi hareketli kılmıştır.M.Ö 6.yy.’dan itibaren yöremizde Pers hakimiyetini ve Perslerin İonlarla siyasi mücadeleleri sürmüştür.Persler ve İonlar arasındaki ünlü Mykale Deniz Savaşı (M.Ö 479) Davutlar açıklarında Dipburun önlerinde gerçekleşir.Perslerin yöredeki hakimiyeti Makedonya Kralı İskender’in Anadolu’ya geçişine kadar sürer.Daha sonra sırasıyla yöremizde Roma ve Bizans hakimiyet dönemleri yaşanır.Emevilerin İstanbul Kuşatma ları (7.yy) ve Haçlı Seferleri(11.-13.yy) sırasında bölge yağma görür ve tahrip olur. Davutlar çevresindeki KADI KALESİ ,FINDIKLI KALE,KURŞUNLU MANASTIRI gibi dinsel ve askeri yapıtlar bu dönemde önem kazanır.Yöremizde ilk Türk Etkinliği 1090 yıllarında Türk Emiri Tanrıvermiş’le hissedilmiştir.Daha sonra Çaka Bey’in adalar çevresindeki etkinliği bu yöredeki Türk yerleşimini arttırır. Menteşe Bayi’nin damadı Sasa Bey 1282 yılında Efes ,Tire, Kuşadası ve yöremizi Türk hakimiyetine katar. Aydınoğlu Mehmet Bey ve Umur Bey dönemlerinde (1390) Türk varlık ve hakimiyeti daha da güçlenir. Osmanlı topraklarına katılan yöremiz Türkmen,Rum,Yahudi ve Ermenilerin barış içerisinde yaşadıkları yer halini alır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme