SÖYLEŞİ "KUŞADASI'NDA GİRİT MUHACİRLERİ" / KUŞADASI VE ÇEVRESİ

GİRİT MUHACİRLERİ - KUŞADASI
Kuşadası Yerel Tarih ve KUAKMER (F.Özel Arabul Kültür Merkezi) iş birliği ile 30 Eylül 2016 tarihinde Kuşadası'nda Girit Muhacirleri Söyleşisi düzenleneceği duyuruldu. Konuşmacının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih bölümü Araş. Gör. Metin MENEKŞE'nin olduğu etkinlik,
KUAKMER'de saat : 17.00'de yapılacak.


Metin Menekşe kimdir?
Lisans
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (2009)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Çift Anadal) (2009)
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (2012)
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı(Yakınçağ Tarihi) Devam Ediyor
Yayin Bilgileri
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1-) MENEKŞE.,M., 2016. "XX. YÜZYIL BAŞLARINDA KUŞADASI’NDA GİRİT MUHACİRLERİ". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) MENEKŞE.,M., 2016. XIX. YÜZYIL ORTALARINDA SOSYO-KÜLTÜREL BİR ÜRÜN OLARAK LAKAPLAR: BİRGİ KASABASI ÖRNEĞİ (AİLE/SÜLALE İSİMLERİ LİSTESİ İLE BİRLİKTE). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) MENEKŞE.,M., 2015. “XIX. Yüzyıl Ortalarında Seyitgazi Kazası Künbet Köyü’nün Sosyal ve Ekonomik Yapısı (9184 Numaralı Temettuât Defterine Göre)”. History Studies
4-) MENEKŞE.,M., 2015. “Temettuât Defterleri Işığında Eskişehir’de Yetimlerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Bazı Bilgiler”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) MENEKŞE.,M., 2013. "XIX. Yüzyıl Ortalarında Eskişehir'de Sosyal ve Ekonomik Açıdan Meslekler". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
1-) MENEKŞE.,M., 2015. "Erdoğan KELEŞ, Kırım Harbi'ne Dâir Notlar”. Tarih Okulu Dergisi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1-) MENEKŞE.,M., 2015. "1906 Yılında Kuşadası’nda Girit Muhacirlerinin Durumu (Girit Muhacirlerinin Kendi Gözünden)". Kuşadası Yerel Tarih Dergisi
2-) MENEKŞE.,M., 2013. “Berlin Konferansı Sonrasında Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde Kıbrıs Meselesi (1878-1923)”. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi (Kıbrıs Özel Sayısı)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
1-) MENEKŞE.,M., 2015. “Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 50. Yıl Dönümü Anısına), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 20-22 Ekim 2014”. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-) AKÇA.,B., MENEKŞE.,M., 2014. “Lozan Antlaşması’ndan Sonra Bodrum İlçesi’ne İskân Edilen Balkan Muhacirleri”.
2-) MENEKŞE.,M., 2012. “Eskişehir Kazası Temettuât Defterleri’nde Geçen Lakaplar”,,.
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1-) MENEKŞE.,M., 2015. "XX. Yüzyıl Başlarında Kuşadası’nda Girit Muhacirlerinin İskânı".
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-) MENEKŞE.,M., ARSLAN.,R., 2013. “Cumhuriyet Döneminde Marmaris’te Tarım ve Hayvancılık (1923-1960)”.
SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-)
Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
1-) “Berlin Konferansı Sonrasında Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde Kıbrıs Meselesi (1878-1923)” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak
1-) “Büyük Taarruz ve Türk Tarihindeki Önemi” Konferansı, (Adalet Bakanlığı Muğla E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumun’da), 29 Ağustos 2013.. Ağustos. Türkiye. 2013
2-) “Tarihi Yönüyle Mehmet Âkif Ersoy” Konferansı, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde), 13 Mart 2012.. Mart. Türkiye. 2012
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)
1-) Tarih Bölümü Etkinliği (Sazlı Sözlü Yöresel Oyunlu), 22 Mayıs 2013. - 2013

Söz Sizde -Sizlerinde mutlaka Kuşadası'ndaki Girit Muhacirleri için söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. -Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİMİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder