KUŞADASI'NDA SEMPOZYUM / KUŞADASI VE ÇEVRESİ

KUŞADASI VE CİVARINDA TASAVVUFİ HAYAT VE KUŞADALI İBRAHİM HALVETİ SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM DUYURUSU
01-03 Nisan 2016 tarihlerinde Kuşadası Müftülüğü ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından “Kuşadası ve Civarında Tasavvufi Hayat ve Kuşadalı İbrahim Halveti
Sempozyumu” düzenlenecektir. 

Sempozyum ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Prof. Dr. Himmet KONUR
Vehbi AKŞİT
Mahmut ÖKÇESİZ

Sekreterya
Betül İZMİRLİ
Bildirilerin gönderileceği e-posta adresi:
info@kusadaliibrahimhalveti.com
Sempozyum süreciyle ilgili bilgiler http://www.kusadaliibrahimhalveti.com adresinden takip edilebilir.

Söz Sizde
-Sizlerinde mutlaka Kuşadası'nda yapılan sempozyumlar için söyleyecekleri vardır. Bunları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.
-Facebook dışında yorum yapmak isteyenler alt bölümdeki yorum alanına YORUMLAMA BİÇİMİNİ ANONİM seçerek üye olmadan yorum bırakabilirler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme